Szkoła Specjalna

 

PL ISSN 0137-818X MEiN 2021: 40 pkt
INDEX COPERNICUS 2019: 96,09

 

 

Czasopismo „Szkoła Specjalna” stworzone przez Marię Grzegorzewską wychodzi od 1924 roku. Jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W centrum uwagi są także zagadnienia funkcjonowania, kształcenia i wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością, z niedostosowaniem społecznym i tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia.

Procesy rehabilitacji, resocjalizacji, rewalidacji, terapii i wspierania analizowane są w aspektach teoretycznym i empirycznym, prawnym i metodycznym. Prezentowane są również wydarzenia naukowe o zasięgu krajowym i zagranicznym, wymieniane doświadczenia, zwłaszcza z dobrej praktyki pedagogicznej.
Każdy numer czasopisma recenzowany jest przez 2 niezależnych ekspertów z uwzględnieniem zaleceń MNiSW zawartych w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (2011).

 Zapraszamy na stronę  czasopisma Szkoła Specjalna index COPERNICUS

 

 

 

NR 4 (310) 2021 Tom LXXXII WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

 

 

 

 

NR 3 (309) 2021 Tom LXXXII MAJ CZERWIEC

 


 

 

 

Nr 2(308) 2021 Tom LXXXII MARZEC KWIECIEŃ

 

 

 

Nr 1(307) 2021 Tom LXXXII STYCZEŃ LUTY

 

 

Nr 5(306) 2020 Tom LXXXI LISTOPAD GRUDZIEŃ

 

 

Nr 4(305) 2020 Tom LXXXI WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK

 

ZASŁUŻENI DLA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ PROFESOR TADEUSZ STANISŁAW GAŁKOWSKI (1936-2020)

 

 

Nr 3(304) 2020 Tom LXXXI MAJ CZERWIEC

 

Nr 2 (303) 2020 Tom LXXXI  MARZEC KWIECIEŃ

 

  

Nr 1 (302)  2020 Tom  LXXXI STYCZEŃ LUTY  

 

 

Projekt finansowany w ramach umowy 19/WCN/2019/1 ze środków Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.