KOMITET REDAKCYJNY

KOMITET REDAKCYJNY

Ewa Maria Kulesza – redaktor naczelna

Kornelia Czerwińska (członek)

Jolanta Jamiołkowska (sekretarz redakcji)

Małgorzata Kierzkowska (członek)

Iwona Konieczna (członek)

Katarzyna Nawrocka (członek)

Milena Miałkowska-Kozaryna  (członek)

Karolina Skarbek (członek)

Ewa Wapiennik-Kuczbajska (członek)

Redaktorzy tematyczni

Akbota N. Autayeva (KZ) – psychologia

Su-Jan Lin (RC) - pedagogika specjalna

Andrzej Giryński (PL) – pedagogika specjalna

Jan Łaszczyk (PL) – pedagogika, metodologia

Bernadeta Szczupał (PL) – pedagogika specjalna

 

Rada naukowa

Ewa M. Kulesza (PL)

 

Redaktor statystyczny

Mariusz Fila

 

Redakcja i korekta językowa

Monika Bielska-Łach (PL) – język polski

Marta Łach-Kowalewska (PL) – język angielski