KOMITET REDAKCYJNY

KOMITET REDAKCYJNY

Ewa Maria Kulesza – redaktor naczelna

Milena Miałkowska-Kozaryna - zastępca redaktor naczelnej

Jolanta Jamiołkowska - sekretarz redakcji

Kornelia Czerwińska - członek

Małgorzata Kierzkowska - członek

Iwona Konieczna - członek

Katarzyna Nawrocka - członek

Karolina Skarbek - członek

Ewa Wapiennik-Kuczbajska - członek

 

Redaktorzy tematyczni

Akbota N. Autayeva (KZ) – psychologia

Su-Jan Lin (RC) - pedagogika specjalna

Andrzej Giryński (PL) – pedagogika specjalna

Jan Łaszczyk (PL) – pedagogika, metodologia

Bernadeta Szczupał (PL) – pedagogika specjalna

 

Rada naukowa

Ewa M. Kulesza (PL)

 

Redaktor statystyczny

Mariusz Fila

 

Redakcja i korekta językowa

Monika Bielska-Łach (PL) – język polski

Marta Łach-Kowalewska (PL) – język angielski