Supplement EN

2018

Edycja anglojęzyczna artykułów naukowych w czasopiśmie Szkoła Specjalna – zadanie finansowane w ramach umowy nr 648/P-DUN/2018 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonej na działania w zakresie upowszechniania nauki


 

English-language edition of scientific articles in the magazine Special School – task financed under the agreement No. 648/P-DUN/2018 by the Minister of Science and Higher Education allocated to the activities of disseminating science