Kontakt

Szkoła Specjalna / Special School

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej/ The Maria Grzegorzewska University
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
e-mail: redakcja@aps.edu.pl