Redakcja

Rada naukowa: 

Kulash B. Bektaeva (KZ)

Chiu-Hsia Huang (RC)

Tadeusz Gałkowski (PL)

Sally Goddard Blythe (GB)

Vitaly Kantor (RUS)

Aniela Korzon (PL)

Czesław Kosakowski (PL)

Irena Obuchowska (PL)

Kutzan K. Omirbekova (KZ)

Natalia D. Sokołova (RUS)

Adam Szecówka (PL)

Komitet Redakcyjny


Ewa Maria Kulesza (redaktor naczelna)

Agnieszka Dłużniewska (z-ca redaktor naczelnej) 

Izabella Kucharczyk (sekretarz)

Alicja Giermakowska (członek)

Anna Mikler-Chwastek (członek) 

Beata Szurowska (członek) 

Jan Amos Jelinek (członek)

 

Redaktorzy tematyczni

Akbota N. Autayeva (KZ) - psychologia

Andrzej Giryński (PL) - pedagogika specjalna

Jan Łaszczyk (PL) - pedagogika, metodologia

Bernadeta Szczupał (PL) - pedagogika specjalna

Redaktor statystyczny

Mariusz Fila

 

Redakcja i korekta językowa

Julita Kobos (PL) - język polski

Sally Goddard Blythe (GB) - język angielski

Vitaly Kantor (RUS) - język rosyjski

 

Tłumaczenie na język angielski

Renata Wójtowicz