Procedura recenzowania

Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i opisane w „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa, 2011r.

 Najważniejsze zasady recenzowania:

 1. Autor/autorzy zgłaszając tekst do publikacji, wyraża/wyrażają tym samym zgodę na poddanie manuskryptu procesowi recenzowania.
 2. Teksty poddawane są wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym przez Redakcję czasopisma.
 1. Manuskrypty opiniowane są przez kompetentnych i rzetelnych ekspertów.
 2. Teksty naukowe recenzowane są poufnie i anonimowo z zastosowaniem „podwójnie ślepej recenzji”, tj. recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, autor nie wie, kto recenzuje jego wytwór.
 3. Recenzji tekstów naukowych dokonuje dwóch zewnętrznych (tj. niezatrudnionych w uczelni wydającej czasopismo) ekspertów minimum ze stopniem doktora habilitowanego.
 4. Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorami tekstu.
 5. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat manuskryptu przed jego publikacją.
 6. Autor tekstu naukowego otrzymuje dwie recenzje do wglądu, tym samym jest informowany o wynikach recenzji.
 7. Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzenta.
 8. Poprawiony tekst jest publikowany.
 9. Korespondencję z autorem/autorami prowadzi Redakcja czasopisma.

Formularz recenzji