Kontakt

Adres redakcji:

Redakcja „Szkoły Specjalnej”
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa

tel. bezp.:  +48 22 589 36 45
centrala: +48 22 589 36 00 wew. 1212

e-mail: szkolaspecjalna@aps.edu.pl

www.szkolaspecjalna.aps.edu.pl