Etapy obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania

 1. Ocena każdego tekstu pod kątem wymagań formalnych i – ewentualnie - odesłanie do autora z prośbą o dopełnienie wymagań (sekretarz).
 2. Recenzja wewnętrzna każdego tekstu ze względu na zgodność z profilem czasopisma oraz ogólną poprawność naukową i metodyczną (redaktorzy tematyczni, redaktor prowadzący).
 3. Sprawdzenie artykułów prezentujących wyniki badań pod kątem poprawności metod statystycznych (redaktor statystyczny).
 4. Akceptacja bądź odrzucenie, w ostatnim przypadku autor otrzymuje informację z uzasadnieniem.
 5. Dwie zewnętrzne recenzje poufne i anonimowe artykułów naukowych dokonywane przez dwóch kompetentnych recenzentów minimum ze stopniem doktora habilitowanego, niepozostających w konflikcie interesów z autorem/autorami manuskryptu, zatrudnionych w innej placówce niż autor manuskryptu.
 6. Autor otrzymuje dwie anonimowe recenzje do wglądu i dokonuje poprawek, jeśli takie są wskazania recenzentów.
 7. Tekst kwalifikowany jest do druku, gdy:
  • obie recenzje są pozytywne – tekst bez poprawek,
  • obie recenzje są pozytywne i dokonane poprawki zostaną zaakceptowane przez recenzentów,
  • jedna recenzja jest pozytywna, druga negatywna, jednak po dokonaniu poprawek tekst zostanie zaakceptowany przez recenzenta.
 8. W innym przypadku tekst jest odrzucony, o czym autor otrzymuje informację.
 9. Po zakwalifikowaniu do druku tekst znajduje się w bazie Wydawnictwa i oczekuje na opublikowanie.
 10. Korespondencję autora z recenzentami prowadzi Redakcja.
 11. Autor ma prawo wycofać tekst po zrecenzowaniu, jeśli okres oczekiwania na opublikowanie będzie dłuższy niż rok.